Thảm trang trí thổ mã 0139-09 KBJ

5,800,000

  • Kích thước: 1,6m * 2,3m