Xốp lót sàn 60×60 in hình bạch tuyết

Xốp lót sàn 60×60 in hình bạch tuyết và 7 chú lùn được đa số các bé yêu thích khi lựa chọn.