Thảm trang trí thổ mã 9580A L Beige-D Brown

5,800,000

  • Kích thước: 1,6m * 2,3m