Thảm Đá Lau Chân Đá Cẩm Thạch In Màu Diatomite – Mẫu 1

294,000

Thảm Đá Lau Chân Đá Cẩm Thạch In Màu Diatomite được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với chất liệu đặc biệt là diatomite.

SKU: SKU:PA9701 Category: