DRAWLINE (GX-6400)

DRAWLINE là tấm thảm chưa từng có với hình ảnh vẽ tay. Sự ấm áp của bàn tay con người và sự giãn nở không đồng nhất được mô tả rõ trong mẫu vẽ nguệch ngoạc tuyệt đẹp này. Sự kết hợp của mẫu cơ bản và mẫu đường (chữ viết nguệch ngoạc) sẽ tạo ra nhiều hình ảnh thú vị khác nhau.

Danh mục: