Cỏ sân vườn Thành Đạt S14C21B-20414-XN

  • Mã cỏ
  • Chiều cao sợi cỏ
  • Khoảng cách hàng cỏ (inc)
  • Chất liệu và trọng lượng cụm cỏ
  • Số mũi khâu/ m2
  • Màu sắc